Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh, bền vững: Kiểm soát chặt nguồn thải công nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh, bền vững: Kiểm soát chặt nguồn thải công nghiệp

Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh, bền vững: Kiểm soát chặt nguồn thải công nghiệp

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh so với các địa phương trên cả nước, bằng nhiều giải pháp có tính hiệu quả, thiết thực, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cơ bản kiểm soát được chất thải rắn, nước thải và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ động kiểm soát các nguồn thải

Ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 15 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó có 13/15 KCN đã đi vào hoạt động chính thức. Mặc dù việc xây dựng và phát triển các KCN đã tạo điều kiện cho tỉnh huy động các nguồn vốn góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tuy nhiên, tốc độ công nghiệp hóa tăng khá nhanh gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT).

Chất thải rắn công nghiệp được thu gom, phân loại và xử lý theo quy định.

Chất thải rắn công nghiệp được thu gom, phân loại và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, như: chi ngân sách đầu tư các công trình, dự án BVMT; thực hiện kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp (DN) thứ cấp thực hiện các quy định, Bà Rịa – Vũng Tàu đã cơ bản kiểm soát được các nguồn thải công nghiệp. Theo đó, đối với nước thải, tất cả 13 KCN đang hoạt động đều có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.

Trong đó, 12/12 KCN đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để theo dõi, giám sát. Định kỳ và đột xuất, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thu gom, xử lý nước thải cũng như đôn đốc các DN mới đi vào hoạt động đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN nhằm hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường.

Đối với khí thải, hầu hết các DN đã đầu tư trạm quan trắc tự động khí thải và truyền số liệu về Trung tâm Quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để theo dõi, quản lý; đồng thời, các nhà máy phát sinh khí thải cũng đã đầu tư công trình thu gom, xử lý khí thải theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 32 trạm quan trắc tự động khí thải. Kết quả quan trắc không khí tại các KCN cho thấy, hầu hết các thông số đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Hiện, Sở TN&MT cũng đang tiếp tục rà soát các đối tượng phải lắp trạm quan trắc tự động theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Về chất thải rắn, Sở TN&MT yêu cầu các DN phải đăng ký khối lượng thải ra. Quy trình, chất thải rắn được thu gom, phân loại tại DN sau đó xử lý theo 2 hình thức là hợp đồng với đơn vị có nhu cầu hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đối với chất thải. Riêng đối với chất thải nguy hại, DN buộc phải thu gom, phân loại, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Tính đến nay, tỷ lệ chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh đã được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, chất thải công nghiệp thông thường được thu gom, xử lý đạt 100%; chất thải y tế nguy hại đạt 100%; chất thải nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 100%.

Hướng đến phát triển xanh, bền vững

Ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận định: Để đạt được kết khả quan trên, Sở TN&MT đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp về BVMT. Trong đó, Sở TN&MT đã tăng cường rà soát, tham mưu điều chỉnh, ban hành các thủ tục hành chính về môi trường theo hướng cụ thể hóa các quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường; chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu sàng lọc, ưu tiên lựa chọn các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, ít phát sinh chất thải; kiên quyết không tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, sử dụng công nghệ lạc hậu và tiêu hao nhiều nguyên, nhiên liệu, tác động lớn đến môi trường.

Kiên định với mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, thân thiện môi trường.

Kiên định với mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, thân thiện môi trường.

Đồng thời, tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục về môi trường một cách chặt chẽ, chính xác, có hiệu quả; tăng cường thanh, kiểm tra sau khi dự án đi vào hoạt động, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về xả thải gây ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về BVMT cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT cũng đã tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng trong việc kịp thời phát hiện việc xả thải không đúng quy định của các DN, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm; rà soát tình hình tiếp nhận, xử lý dữ liệu quan trắc tự động; đồng thời, Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng cũng đã phát hiện kịp thời các hành vi xả thải trái quy định, các sự cố môi trường xảy ra trong thời gian qua.

Hiện nay, công tác BVMT trong hoạt động sản xuất công nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Theo đó, bên cạnh việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải cho các KCN nhằm giảm thiểu sự cố môi trường từ nhiều năm nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không thu hút đầu tư ồ ạt mà chọn lọc dự án sử dụng công nghệ mới, công nghệ thân thiện với môi trường, ít phát sinh chất thải. Đồng thời, tỉnh còn hỗ trợ các DN chuyển đổi công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất sạch hơn.

Ông Nguyễn Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII đề ra, đến năm 2045, ngành công nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển hiện đại và là một trong những mô hình phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường. Theo đó, để đạt được mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, ưu tiên tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và chính quyền về vai trò và tầm quan trọng của chính sách phát triển công nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, địa phương, tránh tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm duy ý chí trong tiếp cận và xây dựng chính sách phát triển công nghiệp; phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong phát triển công nghiệp, nhất là các mô hình BVMT.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp theo hướng tập trung, bảo đảm yêu cầu BVMT, quốc phòng, an ninh; đồng thời, đẩy nhanh việc chuyển dịch các ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động tác động xấu đến môi trường sang ngành chế biến chế sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; khẩn trương việc hoàn thành xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, các KCN trên địa bàn tỉnh phải đạt chuẩn theo mô hình KCN kiểu mẫu.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

0979 550 454

Zalo
Hotline