Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Lập cam kết và đề án bảo vệ môi trường.
  • Phân tích môi trường và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Đăng ký chủ nguồn thải, xin cấp phép xả thải.
  • Tư vấn sản xuất sạch hơn.
  • Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm các cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

0979 550 454

Zalo
Hotline