CÔng nghệ

Lò tĩnh đốt chất thải nguy hại FSI – 1000, Hệ thống xử lý nước, Hệ thống tái sử dụng dung môi thải – nhớt thải, Hệ thống tái chế nhựa thảii, Hệ thống tiền xử lý ác quy chì thải, Hệ thống xử lý bóng đèn hùynh quang thải, Kho lưu trữ.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

0979 550 454

Zalo
Hotline