CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !

VỀ SAO VIỆT

 

Sao Việt là một trong những nhà máy xử lý chất thải đầu tiên tại khu vực phía Nam (là đơn vị đầu tiên tại tỉnh BRVT) hoàn thành việc quan trắc khí thải online 100% lò đốt, theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài Nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Xem thêm

Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

0979 550 454

Zalo
Hotline