Hotline:

0979550454

Lĩnh vực hoạt động

Thu mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu nhôm

Hệ thống xử lý thiết bị – linh kiện điện tử thải

Hệ thống xử lý thiết bị – linh kiện điện tử thải

Thu mua phế liệu đồng

Thu mua phế liệu đồng

Xử lý kim loại, nhựa nhiễm chất nguy hại

Xử lý kim loại, nhựa nhiễm chất nguy hại

Thu mua phế liệu sắt

Thu mua phế liệu sắt


Xử lý thu gom bình ắc quy chì thải

Xử lý thu gom bình ắc quy chì thải

Thu mua phế liệu nhựa

Thu mua phế liệu nhựa

Xử lý thùng phuy chứa hóa chất bằng hệ thống súc rửa

Xử lý thùng phuy chứa hóa chất bằng hệ thống súc rửa

Thu mua phế liệu inox giá cao

Thu mua phế liệu inox giá cao

Xử lý dung môi thải độc hại

Xử lý dung môi thải độc hại

Thu mua nhà xưởng

Thu mua nhà xưởng