Xử lý chất thải

Xử lý chất thải

Xử lý chất thải công nghiệp – Chất thải nguy hại

  • Chất thải rắn có thể cháy.
  • Chất thải rắn y tế, dược phẩm.
  • Chất thải chứa dung môi hữu cơ.
  • Dầu thải, hỗn hợp dầu thải.
  • Chất thải lỏng.
  • Các loại bao bì nhiễm các thành phần nguy hại.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

0979 550 454

Zalo
Hotline